mk2

Witaj na mojej stronie! Nazywam się Marcin Kozłowski, moją pasją jest szkło. Swoją przygodę z tym materiałem rozpocząłem w czasie studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach decydując się na pracę magisterską pod tytułem „Szkło jako materiał budowlany”. Naturalnym etapem było kontynuowanie tego tematu w ramach studiów doktoranckich. W tym czasie zrealizowałem kilka projektów badawczych oraz odbyłem kilka staży zagranicznych. W 2014 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem Experimental and numerical analysis of hybrid timber-glass beams. Po obronie rozpocząłem pracę na stanowisku Asystenta w Katedrze Inżynierii Budowlanej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Równocześnie z działalnością naukową zdobywałem doswiadczenie zawodowe pracując dla biur projektów w Polsce oraz zagranicą. W październiku 2015 roku wyjechałem na staż do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałem w firmie Eckersley O’Callaghan – wiodącej firmie w branży, która może się poszczycić najbardziej znanymi konstrukcjami szklanymi na świecie.

Obecnie odbywam staż podoktorski (postdoc) w Division of Structural Mechanics, LTH, na uniwersytecie w Lund w Szwecji. Przez najbliższe dwa lata zamierzam skupić się na kontynuowaniu badań nad kompozytami szklano-drewnianymi, połączeniami klejowymi i modelowaniem numerycznym zniszczenia materiałów kruchych.

Oprócz działalności naukowej wykonuję na zlecenie projekty konstrukcji szklanych, takich jak fasady, stropy szklane, belki, żebra i balustrady. Weryfikuję również projekty i obliczenia statyczne. Szczegółby można znaleźć w zakładce Obliczenia szkła.

Szczerze wierzę, że propagowanie wiedzy wśród społeczności i przedstawicieli przemysłu jest bardzo ważne dla naukowców oprócz ich tradycyjnej działalności naukowej i dydaktycznej. Zawsze starałem się być aktywny w tym zakresie i angażować w projekty, w których mogę wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla dobra innych. Do tej pory zrealizowałem dwa projekty stażowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie szkła konstrukcyjnego oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie. Niedawno zaangażowałem się również w Projekt S.E.N.S 2015, który daje mi dużo satysfakcji i pozwala pracować z innymi, których pasją jest szkło i szeroko pojęta sztuka. Poza tym, od wielu lat współpracuję z miesięcznikiem Świat Szkła. Oprócz publikowania artykułów popularno-naukowych na temat szkła konstrukcyjnego, uczestniczę w organizowanych przez miesięcznik konferencjach technicznych.

Witam na mojej stronie, zachęcam do lektury i kontaktu!

dr inż. Marcin Kozłowski